Heiligen

- Zoeken

Heilige Vitus - 15 juni

Heilige Vitus

(† ca. 303)
Martelaar, Noodhelper
Patroon van dansers, zangers en epileptici

Volgens de overlevering was de Heilige Vitus (Vito) de zoon van Hylas, een heidense Siciliaanse senator.

Onder de hoede van de Heilige Modestus en de Heilige Crescentia, bekeerde Vitus zich op twaalfjarige leeftijd tot het christendom.
Hylas was niet ingenomen met deze beslissing en liet hen alle drie arresteren en geselen.

Het drietal werd uit de gevangenis bevrijd door engelen en vluchtte achtereenvolgens naar Lucania en Rome, waar Vitus de zoon van de Romeinse keizer Diocletianus bevrijdde van een demon.

Toen Vitus niet bereid was om een offer aan de heidense goden te brengen, werd hij beschuldigd van hekserij en gearresteerd, evenals zijn gevolg.

Allen werden gemarteld en ter dood veroordeeld; ze werden voor de leeuwen gegooid maar toen deze de christelijke martelaren ongemoeid lieten, werden Vitus en zijn kompanen ter dood gebracht in een vat kokende olie.

Op het eigenste moment van hun marteldood stak er een hevige storm op die verschillende heidense tempels vernietigde.

Vandaar stamt overigens ook het volksgeloof dat de Heilige Vitus bescherming tegen stormgevaar zou bieden.

De Heilige Vitus is tevens één van de veertien Noodhelpers.

Tijdens zijn marteldood werd ter bezwering van de kwade krachten een haan samen met hem in een vat kokende olie geworpen.

Sindsdien werd de haan een symbool voor de Heilige Vitus en wordt hij aangeroepen tegen verslapen.

De Heilige Vitus wordt vooral aangeroepen bij zenuwaandoeningen; hij is daarnaast de beschermheilige van dansers, zangers en epileptici.

Op verschillende plaatsen in Europa worden nog steeds dansprocessies gehouden ter ere van de Heilige Vitus.

Weerspreuk

Zorgt wel voor de kinderwiegen,
want Sint Vitus brengt met hem de vliegen

Vanaf Sint Vitusdag op 15 juni begint pas echt de zomer.
Helaas brengt het aangename zomerweer ook de vliegen mee, vandaar bovenstaande weerspreuk.

Sint Vitusdans, genoemd naar de Heilige Vitus, is een zeldzame neurologische aandoening. Het komt vooral voor bij kinderen tussen 5 en 15 jaar en wordt gekenmerkt door schokkerige bewegingen van het gelaat of de ledematen.

De naam 'Sint Vitusdans' werd voor het eerst gebruikt in de veertiende eeuw, toen er na de grote pestepidemie een soort 'dansziekte' over heel Europa uitbrak.

In Duitsland leefde omstreeks de zestiende eeuw het bizarre bijgeloof dat men een jaar lang een goede gezondheid kon verkrijgen door voor een (stand)beeld van Sint Vitus te dansen. Hierdoor werd Sint Vitus de patroon van de dansers.