Heiligen

- Zoeken

Zalige Maria van Oignies - 23 juni

Zalige Maria van Oignies

(° ca. 1177 - † 1213)
Begijn, mystica
De Zalige Maria van Oignies is de patrones van de barende vrouwen en wordt aanroepen bij barensweeën en tegen koorts.

De Zalige Maria van Oignies werd omstreeks 1177 in Nijvel (België) geboren als telg van een welstellend Brabants geslacht.
Toen Maria veertien was, werd zij uitgehuwelijkt.
Het huwelijk werd echter niet geconsumeerd.

Ze wist haar echtgenoot Johannes er van te overtuigen om een deel van hun bezittingen te verkopen en de opbrengst ervan aan behoeftigen en armen te schenken.

Samen verzorgden zij ook gedurende enkele jaren melaatsen in Willambroux.

In 1207 trok Maria zich, met instemming van Johannes, terug in een kluis in Oignies en leefde er gedurende haar laatste levensjaren als begijn.

Zij onthield zich van het eten van vlees, kleedde zich voortaan volledig in het wit, verminkte zichzelf herhaaldelijk en had stigmata.

De Zalige Maria van Oignies overleed op 23 juni 1213 in Oignies.
Twee jaar na haar overlijden schreef Jacob van Vitry haar levensverhaal, waarin hij haar ascese, haar gebedsijver en haar langdurige extatische visioenen prees, neer.

Hij vestigde vooral de aandacht op het religieuze leven van de begijnen, dat gekenmerkt werd door grote vroomheid en een sterk caritatief engagement.

Hoewel Maria nooit officieel heilig verklaard werd, genoot zij steeds een grote verering.

Weerspreuk

Morgen is 't Sint Jan,
dan eet patatten alleman