Heiligen

- Zoeken

Heilige Maximinus van Trier - 29 mei

Heilige Maximinus van Trier

(† 346)
Bisschop
De Heilige Maximinus van Trier wordt aangeroepen tegen regen, gevaren op zee en meineed

De Heilige Maximinus werd vermoedelijk geboren in Silly (Frankrijk).
In 332 volgde hij de Heilige Agritus op als bisschop van Trier.

In 336 verleende hij onderdak aan de Heilige Athanasius van Alexandrië.
Ook de Heilige Paulus, de patriarch van Constantinopel, genoot Maximinus bescherming.

Maximinus was gekend als mirakeldoener en apologist.
Hij was een vurig tegenstander van de ariaanse ketterij en bekampte hen in verschillende Concilies.
De Heilige Jerome noemde hem 'één van de moedigste bisschoppen van zijn tijd'.

De Heilige Maximinus van Trier stierf op 29 mei 346, na een bezoek aan zijn verwanten in Poitiers, waar hij ook begraven werd.
Precies zeven jaar later liet zijn opvolger Paulinus Maximinus' relieken overbrengen naar de Johanneskerk in Trier.

Hij wordt vaak afgebeeld met een beer, die volgens de legende zijn lastdier verslonden zou hebben en daarom zelf Maximinus' bagage naar Rome moest vervoeren.

Weerspreuk

Op de dag van Sint-Maximin,
balsemt zich de jasmijn