Heiligen

- Zoeken

Zalige Ana van Sint Bartholomeüs - 7 juni

Zalige Ana Bartholomeus

(° 1549 - † 1626)
Kloosterlinge, kloosterstichtster
Patrones van Antwerpen

Zalige Ana García Manzanas werd op 1 oktober 1549 geboren in Almendral (Spanje).
In haar jeugd werkte ze als herderin.

Op twintigjarige leeftijd trad zij toe tot de orde van de Karmelieten, onder supervisie van de Heilige Teresa van Avila.

Ana werd haar secretaresse en er ontwikkelde zich een hechte vriendschap tussen beide vrouwen.

In 1582 stierf Teresa in Ana's armen.
Ana werkte inmiddels verder aan de hervorming van de Karmel en stichtte nieuwe kloostervestigingen in Tours en Pontoise (Frankrijk).

Omstreeks 1611 kwam Ana naar de lage landen.
Op 6 november 1612 stichtte zij een karmelietenklooster in Antwerpen, waar zij voor de rest van haar leven de functie van priorin vervulde.

Ana zou door middel van haar gebed de stad Antwerpen tweemaal (in 1622 en 1624) gevrijwaard hebben van een inval door prins Maurits.

Sindsdien is zij de beschermheilige van Antwerpen.

De Zalige Ana van Sint Bartholomeüs overleed op 7 juni 1626 in het karmelietenhuis in Antwerpen.

Op 6 mei 1917 werd Ana van Bartholomeüs zalig verklaard door paus Benedictus XV.

Weerspreuk

Blaast juni uit de noorderkant,
verwacht veel koren op het land