Heiligen

- Zoeken

Beloken Pasen

De eigenlijke Paascyclus, begonnen op Palmzondag, eindigt op de zondag na Pasen en wordt daarom Beloken ('gesloten') Pasen genoemd. Het Paasoctaaf (acht dagen) wordt dan beëindigd. Concreet betekent dit dat de vreugde van Pasen wordt afgesloten en de Kerk opnieuw overgaat tot de orde van de dag.

Beloken Pasen wordt soms ook 'Witte Pasen' genoemd, verwijzend naar de Latijnse benaming 'Dominica in albis' (zondag in witte kleren), waarbij de Paus dan speciale witte koorkledij draagt.

Een andere verklaring voor de naam 'Beloken Pasen' verwijst mogelijk naar het evangelieverhaal waarin de leerlingen van Jezus zich in een ruimte opgesloten hebben en waarvan ze - uit angst voor de Joden - alle deuren en luiken gesloten hebben. Toch komt Jezus door die gesloten luiken binnen. Hij breekt als het ware door hun angst heen, om hen hoop te geven en om hen te laten delen in het nieuwe leven.

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’
Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 

(Johannes 20, 19-29)

Beloken Pasen

Vroeger was met Beloken Pasen ook de periode voorbij waarop de Paasplicht moest volbracht worden. Wie op deze laatste dag deze plicht vervulde, ging door voor een achterblijver en werd spottend 'bloksleper' of 'mulder' genoemd.

Eertijds hielden de molenaars in Vlaanderen op de zondag na Pasen namelijk hun 'mesdag' en maakten zij daarvan gebruik om hun Pasen te houden. Vandaar dat Beloken Pasen ook 'Mulderszondag' wordt genoemd.