Heiligen

- Zoeken

Drievuldigheidszondag

Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

heilige drievuldigheid

Drievuldigheidszondag (of Trinitatis) wordt gevierd op de eerste zondag na Pinksteren.
Het is het eerste van de drie mysteries in de paastijd.
De andere zijn: Sacramentsdag en het Heilig Hart van Jezus.

Op het kerkelijk Hoogfeest van Drievuldigheidszondag staat de Heilige Drie-eenheid centraal. Dan wordt het mysterie van de Drie-ene God vereerd, namelijk: de Vader in het verborgene die zijn Zoon zond; de Zoon die naar de wereld kwam en onder ons leefde; de Heilige Geest die door de Zoon en de Vader gezonden werd.

Nadat met Pasen de Opstanding van de Heer en met Pinksteren het neerdalen van de Heilige Geest gevierd werd; worden op Drievuldigheidszondag alle aspecten van de Drie-ene God vereerd.

Met name het arianisme heeft zich verzet tegen de erkenning van de Drie-eenheid. In de vierde eeuw werd het conflict tussen de arianen en de trinitaristen (aanhangers van het geloof in de Heilige Drievuldigheid) op de spits gedreven en werd het Concilie van Nicea (325) in het leven geroepen om dit probleem op te lossen.

Tijdens dit Concilie werd het arianisme verworpen; het duurde evenwel nog tot in de zesde eeuw, toen de Visigotische koning Reccared I zich bekeerde tot het katholicisme, eer de invloed van het arianisme volledig verdwenen was.