Heiligen

- Zoeken

Heilig Hart van Jezus

heilig hart van jezus

Op de derde vrijdag na Pinksteren wordt in de Rooms-katholieke Kerk traditioneel het Heilig Hart van Jezus vereerd.

Dan wordt het geheim van Goede Vrijdag - namelijk het gewonde hart van Jezus - nogmaals herdacht. Dit is eveneens een verrijzenisgeheim: Jezus' stralende, van liefde overstromende persoonskern.

De devotie van het Heilig Hart van Jezus is één van de bekendste uitingen van devotie. Het fysieke hart van Jezus werd het symbool van zijn compassie en allesomvattende liefde voor de gehele mensheid. Vandaar de benaming Heilig Hart van Jezus.

Een mystieke ervaring van de Franse zuster Marguerite Marie Alacoque ligt aan de oorsprong van deze devotie. De verering van Jezus Christus krijgt gestalte vanuit de liefde en barmhartigheid, die door Zijn gewonde hart gesymboliseerd worden.

In de Rooms-katholieke Kerk bestaat de gewoonte om op de eerste vrijdag van iedere maand deze geloofswerkelijkheid opnieuw te gedenken.

Het Heilig Hart van Jezus werd in 1856 op de liturgische kalender geplaatst en wordt traditioneel 19 dagen na Pinksteren herdacht.
De verering van het Heilig Hart vond pas in 1899 algemeen ingang nadat paus Leo XIII de gehele wereld toewijdde aan het Heilig Hart van Jezus en de junimaand uitriep tot Heilig Hartmaand.

Afbeeldingen van het Heilig Hart van Jezus tonen Jezus' geopende borstkas, zijn handen vertonen stigmata en hij wijst naar zijn brandende hart. De wonden en de doornenkroon zijn beiden een verwijzing naar de manier waarop Jezus stierf, terwijl het vuur de transformerende kracht van Zijn liefde verzinnebeeldt.

Vroeger kreeg een beeld van het Heilig Hart van Jezus in de maand juni traditioneel een ereplaats toebedeeld in het gezin, op school... Deze devotie wordt nu als verouderd beschouwd, maar in wezen nodigt ieder Heilig Hart van Jezus ons uit tot de onvoorwaardelijke liefde van God, want God had immers de wereld zo lief dat Hij ons Zijn eniggeboren Zoon zond (naar Johannes 3, 16).