Heiligen

- Zoeken

Sacramentsdag

Hoogfeest van het Heilig Sacrament

Sacramentsdag

Het Hoogfeest van het Heilig Sacrament (Festus Corporis Christi) is het tweede mysterie in de paastijd.

Het werd door paus Urbanus in 1264 ingesteld op de tweede donderdag na Pinksteren om ruimte te creëren voor het feestelijk gedenken van het geheim van Witte Donderdag en de instelling van de eucharistie.

Omwille van het boetekarakter van Witte Donderdag was dit niet mogelijk op de dag zelf.

Op dit feest - Sacramentsdag - wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven.

De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt.

Na de viering van de Mis wordt de geconsacreerde hostie ter aanbidding in een monstrans geplaatst en gaat traditioneel de sacramentsprocessie uit, waarbij de priester de geconsacreerde hostie in een monstrans door de straten van de parochie ronddraagt.