Heiligen

- Zoeken

Gebeden

Gebeden

Onze rubriek 'gebeden' nodigt uit om stil te verpozen bij de Heer en biedt hiertoe een bloemlezing aan gebeden uit de Rooms-katholieke traditie aan, alsook enkele psalmen.

Via de tabel hieronder kan je deze gebeden raadplegen.

Gebeden overzicht
Het Weesgegroet Het Onze Vader
Het Angelus De Rozenkrans
Het Kruisteken De Zegen
Geloofsbelijdenis Akte van geloof, hoop, liefde en berouw
Regina Coeli Gebed van de heilige Franciscus van Assisi
Morgengebed Psalmen
God, bron en monding van ons bestaan Bezinning
Ode aan de eenzaamheid  

Afbeelding: Oude vrouw in gebed, ook bekend als ‘Het gebed zonder end’ door Nicolaes Maes, ca. 1656.