Heiligen

- Zoeken

Het Angelus - de Engel des Heren

Het Angelus

In veel parochies houdt men nog steeds een gebruik dat reeds uit de vijftiende eeuw stamt in ere, namelijk het luiden van de angelusklok. Driemaal per dag - 's ochtends, 's middags en 's avonds - wordt een kleine klok (het angelusklokje) in de toren van de kerk geluid.

Deze oproep tot gebed nodigt de bewoners uit om hun werkzaamheden even te onderbreken en 'de Engel des Heren' (afgeleid van de beginwoorden van het gebed) te bidden, om op die manier de Menswording van God in de schoot van de Heilige Maagd Maria dankbaar te gedenken.

Er worden drie slagen op de klok gegeven, waarna men een aanroep met 'Weesgegroet Maria' bidt. Nog tweemaal volgen drie slagen op de klok met een nieuwe aanroep en Weesgegroet. Tenslotte wordt de klok gedurende twee minuten geluid en wordt een afsluitend gebed gereciteerd.

In zijn huidige vorm bestaat het Angelus sinds 1571. Enkel in de paastijd wordt het Angelus vervangen door het Regina coeli.

Het gebed

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u;
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Zie de Dienstmaagd des Heren;
Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u;
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

En het Woord is mens geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u;
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen,
door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.

Amen.

Afbeelding: het Angelus door Jean François Millet, 1859.