Heiligen

- Zoeken

Bezinning

Bezinningstekst uit de oude Sint-Paulskerk in Baltimore, 1692

 • Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.
 • Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen.
  Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen: ook zij vertellen hun verhaal.
 • Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest.
 • Wanneer je je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent.
 • Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.
 • Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn: het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd.
 • Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
  Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd: veel mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.
 • Wees jezelf.
  Veins vooral geen genegenheid.
  Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.
 • Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt.
 • Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.
  Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.
  Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.
 • Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.
 • Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.
 • Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed.
 • Heb vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn, en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn: houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.
 • Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.
 • Wees waarachtig.
 • Streef naar geluk