Heiligen

- Zoeken

De Zegen

Heer, zegen de eerste en de laatste dag.

Zegen de uren die mij vergund zijn.
Laat mijn handen zegenen, wat ze aanpakken.
Laat mijn oren zegenen, wat ze horen.
Laat mijn ogen zegenen, wat ze tegenkomen.
Laten zegeningen over mijn lippen komen.

Gezegend zij mijn naaste, moge ook hij mij zegenen!
Heer, wend uw ogen niet van mij af, noch uw handen, oren en uw hart.
Op deze dag en alle dagen van het jaar.

Een mens, evenwichtig in zijn ziel,
is een mens, die zich bewust is van zijn zegeningen.

Tau-kruis

De Heilige Franciscus van Assisi gebruikte het Tau-kruis om Gods zegen en vrede door te geven:

De Heer zegene en behoede u,
Hij tone u zijn aanschijn
en ontferme zich over u.

Hij wende zijn gelaat naar u toe
en geve u vrede.