Heiligen

- Zoeken

Gebed Heilige Franciscus van Assisi

Heer, maak mij een heraut van de vrede,
laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven aan wie mij beledigde,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd is.

Laat mij niet zoeken begrepen te worden,
maar te begrijpen,
laat mij niet zoeken bemind te worden,
maar te beminnen.

Want het is toch door te geven,
dat men ontvangt
door te verliezen,
dat men vindt
door te vergeven,
dat men vergiffenis ervaart
door te sterven,
dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.