Heiligen

- Zoeken

Het Kruisteken

Het kruisteken wordt gemaakt door met de rechterhand:

het voorhoofd aan te raken
vervolgens de borststreek
daarna de linkerschouder
en tenslotte de rechterschouder

Terwijl men dit doet spreekt men de volgende woorden uit:

In de naam van de Vader (aanraking hoofd),
de Zoon (borst)
en en de Heilige Geest (linkerschouder)
Amen (rechterschouder).

In het latijn:
In nomine Patris
et Filii
et Spiritus Sancti,
Amen.

In de Oosterse kerk wordt het kruisteken net een beetje anders gemaakt:

met drie aaneengesloten vingers (duim, wijsvinger en middenvinger) raakt men achtereenvolgens:
het voorhoofd
de borststreek
de rechterschouder
en de linkerschouder aan