Heiligen

- Zoeken

Morgengebed

Morgengebed

Heer, in de stilte van deze ontluikende dag, verzoek ik U om vrede, wijsheid, kracht.

Ik wil vandaag de wereld met liefdevolle ogen beschouwen, geduldig zijn, begrijpend, wijs en zacht, zonder te oordelen naar de schijn, uw kinderen zien zoals Uzelf ze ziet.

En aldus alleen het goede in elkeen aanschouwen.

Sluit mijn oren voor alle laster.

Behoed mijn tong voor kwaadsprekerij, dat alleen zegenende gedachten mijn geest bezielen.

Dat ik zo goedwillig en vrolijk weze, dat al wie mij nadert Uw aanwezigheid aanvoele.

Bekleed mij met Uw schoonheid Heer, en geef dat ik gedurende de ganse dag U openbaren mag.

Kardinaal Suenens