Heiligen

- Zoeken

Psalmen

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. (Psalm 119, 105)

Het boek Psalmen is een verzameling gedichten die traditioneel worden toegeschreven aan koning David. In het Hebreeuws heten ze 'tehilliem' of 'lofliederen', in het Grieks worden ze 'psalmoi' of 'hymnen' genoemd. Het zijn liederen met muziekbegeleiding.

De Psalmen zijn gecomponeerd in verschillende historische perioden en vertellen over de daden van de Israëlieten. Sommigen zijn vreugdezangen die de glorie van de Heer prijzen, terwijl andere tragische gebeurtenissen verhalen of smeekbeden aan God zijn. Ze variëren ook in lengte en stijl.

Het boek der Psalmen is het vaakst geciteerde boek van het Oude Testament. Het is een spiegel van het leven.

Psalmen reiken woorden aan om te danken, te juichen, te bidden, te vragen te smeken, te klagen. In de psalmen komen alle emoties aan bod. Ze reiken - ook in moeilijke momenten - woorden aan om de relatie met God te zoeken, om onder woorden te brengen wat je op dat moment zelf niet kan. En, nog belangrijker... het waren de woorden waarmee Jezus zelf tot Zijn Vader bad.

Afbeelding: 'Angels Came and Ministered unto Him' door James Jacques Joseph Tissot, illustratie uit 'The Life of Christ', ca. 1886-94.

Psalmen

Zie ook:  Psalm 23 - de Heer is mijn herder  ♦  Psalm 127 - Een pelgrimslied van Salomo