Heiligen

- Zoeken

Regina Coeli

Het Regina Coeli (of Regina Caeli, wat Koningin des Hemels betekent) is één van de vijf antifonen over de Heilige Maagd Maria.

Volgens de overlevering zou de auteur van deze tekst Paus Gregorius I zijn.

Hij zou op een paasdag in Rome de eerste drie regels van het versje gehoord hebben, gezongen door engelen.

Dit inspireerde hem om een vierde regel toe te voegen.

Koningin des Hemels, verheug U, alleluja
Omdat Hij, die Gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja,
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja,
Bid voor ons tot God, alleluja