Heiligen

- Zoeken

Het Weesgegroet

Het Weesgegroet In Vlaanderen

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u;
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Het Weesgegroet In Nederland

Wees gegroet, Maria,
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Zie ook: Het Onze Vader