Heiligen

- Zoeken

Heiligenkalender

Heiligenkalender

Door alle tijden heen zijn er heiligen geweest. Impressies van hun leven werden weergegeven in vertellingen en legenden. In tientallen oude Vlaamse volksverhalen en legenden spelen plaatselijke heiligen en zaligen een hoofdrol. De Heiligenkalender brengt deze aloude verhalen opnieuw tot leven en verstrekt informatie over de heilige van elke dag van het jaar.

Onze heiligenkalender volgt geen bepaald stramien of kalendertype. Hij is louter in functie van de weerspreuken opgesteld. In onze heiligenkalender ligt de nadruk namelijk eerder op het folkloristische dan op het religieuze element, vandaar dat de weerspreuken en de daarmee gepaard gaande volkswijsheden als een rode draad doorheen de hele kalender lopen.

Telkens werd een bepaalde weerspreuk aan een dagheilige gekoppeld. Op die manier stellen we de interactie tussen de heilige van de dag en de vaak eeuwenoude weerspreuken, die tot het Rooms-katholieke erfgoed behoren, centraal.

Op de dagen dat er geen specifieke weerspreuk voorhanden is, volgen we doorgaans de hervormde heiligenkalender van na 1969.

De informatie is ingedeeld per maand en kan teruggevonden worden via heiligenkalender → maand → dag.

Via het menu onderaan deze pagina kan u de gewenste maand aanklikken; onder deze maand kan u dan de gewenste dag selecteren.

Afbeelding: Kluizenaar in gebed door Gerard Dou, 1667.

Heiligenkalender

Januari · Februari · Maart · April · Mei · Juni · Juli · Augustus · September · Oktober · November · December

Terug naar Hoofdpagina Heiligen