Heiligen

- Zoeken

Heilige Hugo van Grenoble - 1 april

Heilige Hugo Van Grenoble

(° 1053 - † 1132)
Bisschop, weldoener

De heilige Hugo werd in 1053 geboren in Châteauneuf (Frankrijk). Hij was de zoon van Odilo, een christelijk soldaat die later cisterciënzer monnik werd. Ook zijn moeder was erg devoot; zijn oom was de heilige Hugo van Bonnevaux. 

Hugo was een uitzonderlijk goed student. Op zijn 25ste werd hij kanunnik in de kathedraal van Valence. Twee jaar later, in 1080, woonde hij een synode bij in Avignon waar hij tot bisschop van Grenoble werd gewijd door paus Gregorius VII. 

Hugo bekleedde het ambt van bisschop 52 jaar lang. Hij trachtte het bisdom van Grenoble te hervormen maar staakte zijn pogingen na twee jaar, waarna hij zich ontmoedigd terugtrok in de benedictijnerabdij van Chaise Dieu.

Na amper een jaar verordende paus Gregorius hem om terug te keren naar Grenoble. Dit keer wierpen zijn inspanningen vrucht af en het religieuze leven in Grenoble floreerde als nooit tevoren.

Hugo van Grenoble schonk land aan de heilige Bruno voor het bouwen van de abdij van La Grande Chartreuse en hielp hem bij het stichten van de kartuizers.

Hugo stierf een natuurlijke dood op 1 april 1132. Hij werd op 22 april 1134 tijdens het Concilie van Pisa heilig verklaard door paus Innocentius II.

Tijdens zijn leven had de heilige Hugo van Grenoble vaak last van hevige hoofdpijn en daarom wordt hij vaak aangeroepen tegen hoofdpijn en aanverwante pijnen.

Afbeelding: de heilige Hugo van Grenoble door een anonieme Italiaanse meester, ca. 1525-1600.

Weerspreuk

Op Sint-Huigen,
valt de sneeuwman in duigen.