Heiligen

- Zoeken

Sint-Petrus' Banden - 1 augustus

Sint-Petrus-Banden

Het feest van Sint-Petrus' Banden heeft betrekking op de bevrijding van de heilige apostel Petrus, zoals verhaald wordt in de Handelingen van de Apostelen 12, uit de kerker in Jeruzalem.

Op initiatief van Eudoxia ruimde het feest ter ere van de vroegere keizer Augustus plaats voor de viering van de bevrijding van de heilige apostel Petrus: Sint-Petrus' Banden.

In 439 ondernam Eudoxia Licina, dochter van Theodosius II, keizer van het Oost-Romeinse Rijk, een bedevaart naar Jeruzalem. 

In Jeruzalem trof zij de ketenen van de heilige apostel Petrus aan en nam ze mee als relikwie naar Rome. Daar voegde men ze bij de ketens die de heilige Petrus had gedragen toen hij de gevangene van keizer Nero was.

Andere kerkelijke feestdagen i.v.m. de apostel Petrus zijn:

Heiligen Petrus en Paulus, stichters van de Kerk
Heilige Petrus’ Stoel van Antiochië
Wijding van de Sint-Petrus en Sint-Paulus basilieken

Afbeelding: Petrus wordt bevrijd door een engel van de Heer door José de Ribera, 1639.

Weerspreuken

Op Sint-Pietersbanden
trekken de ooievaars naar andere landen

Als 't op Sint-Pieter schoon mag zijn,
dan drinken al de mulders wijn
Maar valt er regen,
't valt hun en bakkers tegen