Heiligen

- Zoeken

Allerheiligen - 1 november

1 november - allerheiligen

(837)

De Oosterse Kerk herdacht reeds in de vierde eeuw alle belijders. Een vergelijkbare herdenking vond in het Westen pas een eeuw later plaats en was niet aan een bepaalde dag gekoppeld.

De eerste gedachtenis ter ere van alle martelaren werd pas in onze kalender ingevoegd op 13 mei toen paus Bonifatius IV in 609 de heidense tempel van het Pantheon in Rome aan de H. Maagd Maria en de christelijke martelaren (Santa Maria ad Martyres) wijdde.

De gedachtenis aan alle heiligen werd in het jaar 837 door paus Gregorius IV voor de hele kerk voorgeschreven. Het feest van Allerheiligen werd zodoende ingesteld op één november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de winterperiode. Dit feest herinnerde aan de overbrenging van de relieken van de eerste christelijke martelaren naar het Pantheon in Rome door paus Bonifatius IV in 610.

Op Allerheiligen worden alle heiligen herdacht, ook degenen die niet officieel heilig verklaard werden, maar door hun manier van leven tot voorbeeld werden. Samen met de gecanoniseerde heiligen worden ook alle rechtvaardigen - allen die in het boek des levens staan opgetekend, ongeacht hun afkomst - herdacht.

Reeds in de middeleeuwen bestond het gebruik om 's nachts op het kerkhof een kaars of lantaarn te laten branden. De traditie wil dat families op Allerheiligen en Allerzielen naar het kerkhof gaan om hun doden te bezoeken en de graven wat opsmukken met een pot chrysanten, een krans, wat kaarsen...

Afbeelding: Santa Maria del Camino. 

Weerspreuk

Met Allerheiligen een klaar maantje,
tapt veel wijn uit het kraantje