Heiligen

- Zoeken

Heilige Egidius - 1 september

Heilige Egidius

(° 640 - † 724)
Kluizenaar
Patroon van de kreupelen, de voedsters en de jagers

Egidius (ook Gillis genoemd) werd rond 640 geboren in Athene (Griekenland) en was van adellijke afkomst. Hij oogstte alom bewondering door zijn vrome en wijze levenshouding. Hij verliet zijn geboorteland en vestigde zich in Frankrijk, bij de monding van de Rhône. Later trok hij verder naar de Gard in het bisdom Nîmes. Daar leefde hij lang als kluizenaar in volstrekte afzondering, met God als enige gesprekspartner. 

Toch werd Egidius in heel Frankrijk bekend omdat hij op mirakuleuze wijze de zoon van de vorst van Nîmes weer tot leven zou hebben gewekt. Ook toen iemand de maagdelijkheid van Maria in twijfel trok en daarover drie vragen in het zand schreef, voltrok zich een mirakel: er bloeiden als antwoord van Egidius drie lelies uit de dorre grond op. 

De overlevering wil dat de heilige Egidius door een hinde met haar melk gevoed werd. Het dier werd op een dag door de Gotische koning Wamba en zijn jagers achtervolgd en vluchtte naar de grot van Egidius. Toen de koning een pijl afschoot, trof hij per ongeluk de heilige. Om zijn misstap goed te maken, schonk koning Wamba de heilige Egidius heel het omliggende gebied. Daar stichtte Egidius een bloeiende monnikengemeenschap, waarvan hijzelf de abt was. 

Egidius stichtte rond 680 een klooster in het latere Saint-Gilles (Camargue) en werd er abt. Toen hij er op 1 september 724 overleed, hoorden de aanwezigen een engelenkoor de ziel van Egidius ten hemel voeren.

De heilige Egidius is één van de Veertien Noodhelpers. Hij wordt aangeroepen bij brand, dorheid, storm en ongeluk, bij de biecht, bij geestelijke nood en verlatenheid, bij nachtangst, tegen het vallen, geesteziekten, epilepsie, melaatsheid, (borst)kanker en onvruchtbaarheid bij mens en dier.

De heilige Egidius is de patroon van de herders, de jagers, de schipbreukelingen, de bedelaars, de kreupelen, de fysiek gehandicapten, de voedsters, de smeden, de kruideniers, de vetsmelters, van het hout, het bos en het vee en de paarden.

Afbeelding: de heilige Egidius door Hans Memling (detail van het middenpaneel van het drieluik van de familie Moreel),1484.

Weerspreuk

Als het schoon is met Sint-Egiel,
dan duurt het vaak tot Sint-Michiel

De volkskalender wijst er ook op dat alvast de eerste voorbereidingen moeten worden getroffen om de lange winteravonden nuttig te maken. Men moet nu alvast beginnen met het spinnewiel in orde te maken. Spinnen mag pas vanaf eind september, vanaf de naamdag van Sint-Michiel (op 29 september).

Sinte-Gilleke,
het kloske op het spilleke,
Sinte-Michiel,
het kloske op het wiel