Heiligen

- Zoeken

Heilige Laurentius van Rome - 10 augustus

Heilige Laurentius van Rome

(° 225 - † 258)
Patroon van de bedienden en de heemkringen

De heilige martelaar Laurentius van Rome (Laurens) werd ongeveer in 225 geboren in Spanje.

Hij leefde tijdens de christenvervolgingen in Rome waar hij, samen met zes anderen, het ambt van diaken uitoefende onder Sixtus II. Over zijn leven is nauwelijks iets bekend.

In de derde eeuw na Christus werd het christelijk geloof door de Romeinen nog niet erkend. In opdracht van Keizer Valerianus werden alle geestelijken, die geen afstand wilden doen van hun geloof, onthoofd.

Ook de Laurentius werd gevangengenomen. Men eiste bovendien dat hij het vermogen van de kerk, dat hij als diaken beheerde, zou afstaan. Daarop toonde Laurentius de armen en de zieken voor wie hij zorgde met de woorden: 'Zie daar de ware schatten van de Kerk'.

De heilige Laurentius stierf op 10 augustus 258 de marteldood door onthoofding in Rome. Zijn hoofd bevindt zich in de San Lorenzo in Florence.

Afbeelding: de heilige Laurentius van Rome door Jerónimo Jacinto de Espinosa, 17de eeuw.

Weerspreuken

Met Sint-Laurentius gaat de imker
met zijn bijen naar de heide

Sint-Laureyns dage
brengt regen op de hage

Op Sint-Laurentius regenvlagen,
zes weken zal het water plagen

Wanneer men in de volksmond over 'de Tranen van Laurentius' spreekt, refereert men naar vallende sterren.