Heiligen

- Zoeken

Onze Lieve Vrouw van Loreto -10 december

Onze Lieve Vrouw van Loreto

Patrones van de luchtvaart

Op het einde van de 13de eeuw werd het rijk van de kruisvaarders door de Arabieren ten val werd gebracht. Zij vernielden tal van christelijke heiligdommen in het Heilig Land en de christenen vreesden dat het huis van Maria in Nazareth hetzelfde gruwelijke lot was beschoren. In dit huis bracht de engel Gabriël Maria namelijk de Blijde Boodschap en verkondigde dat zij de Moeder van de Verlosser zou worden (Lc 1, 26-38). 

De legende wil dat God zijn engelen toen opdroeg om Maria's huis van vernietiging te vrijwaren en het over te brengen naar Tersatz in Dalmatië. Dit gebeurde in 1291. Op 10 december 1294 verhief het huisje van Nazareth zich echter opnieuw in de lucht en streek neer in een laurierbos nabij het Italiaanse Recanti. Op deze plek stond ooit een tempel die toegewijd was aan een heidense godin.

Na acht maanden zouden de engelen het huisje opnieuw verplaatst hebben naar een heuvel in Recanti, nabij Loreto, die in het bezit was van twee adellijke broers. Omdat beide broers al gauw ten prooi vielen aan begeerte en hebzucht, verplaatste het huisje van Maria zich voor een laatste maal en streek neer in het huidige Loreto, even ten zuiden van Ancona. Gaandeweg ontstond er een stadje rond de kapel en in 1464 liet paus Paulus II een basiliek bouwen rondom de oorspronkelijke kapel.

Tot zover de legende. Historisch gezien beschikt men i.v.m. Loreto slechts over enkele feiten: documenten uit respectievelijk 1194 en 1315 wijzen op de aanwezigheid van een kerkje toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en de cultus van een mirakuleus Mariabeeldje. Het betreft hier een zg. Zwarte Madonna: een cederhouten beeldje van de heilige Maagd met het Kind Jezus op de arm. Beiden hebben een zwart gelaat, wat wijst op hun verwantschap met vruchtbaarheids-, moeder- en aardegodinnen.

Tot in de 17de eeuw was de devotie aan Onze-Lieve-Vrouw van Loreto wijd verspreid en ook nu nog wordt Loreto door grote groepen bedevaarders bezocht. Het originele beeld werd in 1921 bij een brand vernield, het huidige beeld is een kopie.

Afbeelding: Onze-Lieve-Vrouw van Loreto (kopie), 20ste eeuw.

Weerspreuk

Brengt december kou en sneeuw in 't land,
dan groeit 't koren zelfs op 't zand.