Heiligen

- Zoeken

Heilige Scholastica - 10 februari

Heilige Scholastica

(° ca. 480 - † 547)
Moniale
Patrones van de benedictijner orde

De heilige Scholastica werd geboren in een Italiaans adellijk gezin en was de tweelingzus van de heilige Benedictus van Nursia. Haar naam betekent 'lerares' of 'zij die haar vrije tijd besteedt aan studie'. De moeder van Benedictus en Scholastica stierf in het kraambed en de kinderen waren elkaar zeer toegewijd. Ze brachten veel tijd met elkaar door, tot het moment kwam dat Benedictus zijn studie zou verder zetten in Rome.

Reeds van in haar vroege jeugd wijdde Scholastica zich toe aan de Heer. Zodra ze kon zocht ze het gezelschap van haar broer weer op en werd moniale in een vrouwenklooster in Subacio, nabij de plaats waar haar broer als monnik in de eenzaamheid leefde. Toen Benedictus zich later op de Monte Cassino vestigde, stichtte zij een gemeenschap van vrouwen in de buurt van Plombariola, aan de voet van Monte Cassino. Ze wordt beschouwd als de eerste benedictines. De laatste jaren van haar leven bracht de heilige Scholastica door als kluizenares.

Omdat Scholastica en Benedictus een strenge Regel volgden, konden ze elkaar doorgaans slechts een keer per jaar ontmoeten. Deze ontmoetingen vonden plaats buiten beider kloosters. Zij baden dan gezamenlijk, prezen God en wisselden van gedachten over geestelijke aangelegenheden. Tijdens hun laatste ontmoeting zou Scholastica aan Benedictus hebben gevraagd een nacht met haar te waken. Ze smeekte hem de nacht met haar in gebed door te brengen. Benedictus weigerde dit omdat hij zijn eigen Regel, die voorschreef dat hij de nacht in zijn cel doorbacht, niet wilde schenden. Scholastica zou hierop in huilen zijn uitgebarsten en God hebben gesmeekt haar te helpen. Daarna zou zulk noodweer zijn losgebarsten dat de tweeling de hele nacht moest schuilen. Scholastica zei tegen haar broer: 'Ik vroeg je een gunst, maar jij weigerde. Ik vroeg het God, en Hij gaf gehoor aan mijn smeekbede.'

Drie dagen na deze ontmoeting overleed Scholastica. Ze stierf een natuurlijke dood op 10 februari 543. Rond diezelfde tijd had de heilige Benedictus in zijn cel een visioen waarin hij Scholastica's ziel naar de hemel zag vliegen in de vorm van een duif. Hij besefte dat zijn zuster gestorven was en dat haar smetteloze ziel ten hemel steeg naar God. 

Haar lichaam werd door Benedictus begraven in de tombe die hij voor zichzelf had laten bouwen. Later zou hijzelf bij zijn zuster begraven worden, want hij wilde niet dat de dood hen van elkaar zou scheiden.

De heilige Scholastica wordt aangeroepen tegen regen en stormen. Haar hulp wordt vooral ingeroepen tijdens onweer om beschermd te worden tegen blikseminslag.

Afbeelding: de heilige Benedictus en de heilige Scholastica door Giuseppe di Giovanni, 17de eeuw.

Weerspreuk

Op februari tien,
houdt de winter het weldra voor gezien.