Heiligen

- Zoeken

Heilige Guillaume van Bourges - 10 januari

Heilige Guillaume van Bourges

(† 10 januari 1209)
Abt, aartsbisschop

De heilige Guillaume werd in de twaalfde eeuw geboren in de familie van de graven van Nevers. Hoewel zijn vader Baldwin een militaire carrière voor hem ambieerde, voelde Guillaume zich reeds op jonge leeftijd aangetrokken tot een religieus leven. Hij werd opgevoed door zijn oom langs moederszijde, Petrus, aartsdiaken van Soissons.

Guillaume werd achtereenvolgens priester, kanunnik van Soissons, kanunnik van Parijs en monnik in de abdij van Grandmont, die bekenstond omwille van haar sobere levensregels. Omwille van interne twisten verliet hij Grandmont en trad toe tot de recent gestichte Orde van de Cisterciënzers in Pontigny. Rond 1187 werd hij abt in Fontaine-Jean in Sens, en abt in Chalis nabij Senlis. 

In 1200 aanvaardde hij met tegenzin de zetel van aartsbisschop van Bourges. Dat belette hem evenwel niet om zijn ascetische en sobere levenswijze voort te zetten en zich persoonlijk het lot van de armen, zieken en gevangenen aan te trekken. Velen deden een beroep op Guillaume als biechtvader. Hij verdedigde de rechten van de Kerk tegen het optreden van koning Filips II van Frankrijk en slaagde er eveneens in om vele Albigenzen in zijn bisdom tot het Rooms-katholicisme te bekeren. 

De heilige Guillaume stierf een natuurlijke dood terwijl hij in gebed verzonken was op 10 januari in Bourges. Hij zou bij leven vele wonderen verricht hebben en nog een 18-tal na zijn dood. Hij werd op 17 mei 1217 door paus Honorius III heiligverklaard.

Afbeelding: de heilige Guillaume van Bourges, auteur onbekend.

Verloren maandag

Op de eerste maandag na Driekoningen vierden de gilden van Antwerpen nieuwjaar en legden de lagere ambtenaren hun jaarlijkse eed van getrouwheid af. Nadien werd er gedronken en gefeest. Omdat er die dag niet gewerkt werd, was de dag 'verloren'.

Op Verloren Maandag werd vroeger, na het drinkfestijn, steeds hetzelfde gebak gegeten, namelijk worstenbrood. Een nieuwe trend wil dat een baas z'n personeel op Verloren Maandag trakteert op worstenbrood of appelbollen.

Weerspreuk

Sint-Agatho zonneschijn,
brengt veel koren en veel wijn.

Dansen de muggen in januaar,
dan wordt de boer een bedelaar.