Heiligen

- Zoeken

Heilige Job - 10 mei

Heilige Job

(ca. 1000 v. Chr.)
Aartsvader


Job is de hoofdpersoon van het naar hem genoemde boek in het Oude Testament. Hij leefde waarschijnlijk omstreeks 1000 v. Chr. in het onbekende land Uz. Zijn naam betekent 'Hij die weent'.  

In het Boek Job wordt verteld over het overweldigende lijden dat Job, een vroom en rechtschapen man, trof. Job was aanvankelijk een welvarend man, hij was de vader van tien kinderen en bezat vele kuddes. Toch werd hem dit alles door God ontnomen om zijn geloof op de proef te stellen.

Na het verlies van al zijn bezittingen en de dood van zijn tien kinderen, werd Job zelf doodziek. In dialogen met drie verschillende gesprekspartners probeerde Job de zin van zijn lijden te achterhalen. De vrome woorden en verklaringen van zijn vrienden hielpen hem echter niet. Hij klaagde en smeekte; en was dan weer toornig. 

Maar ondanks alles volhardde Job echter in zijn geloof. Tenslotte wendde hij zich tot God en erkende zijn eigen zondigheid en de allesoverheersende macht van God.  

Job werd uiteindelijk voor zijn vertrouwen beloond: hij kreeg zijn bezittingen terug en ook zijn kinderen bleken nog in leven te zijn. Hij leefde hierna nog ongeveer 140 jaar lang.

De heilige Job wordt aangeroepen tegen depressie en maagzweren.

Afbeelding: de heilige Job door Leon Joseph Florentin Bonnat (1833-1922).

Weerspreuken

Pas op, pas op, pas op Sint-Job,
want hij steekt een vuurtje op.

Omdat het op Sint-Job nog best koud kon zijn, was het raadzaam de kachel aan te steken.

Op Sint-Job
plant men bonen halsoverkop.

Vroeger beweerden conservatieve boeren dat men nooit bonen mocht planten vóór Sint-Marcus, maar ook nooit later dan op Sint-Job.

Eveneens op 10 mei trokken onze voorouders op bedevaart naar plaatsen waar Sint-Job werd vereerd. Daar kon je gewijd Sint-Job water verkrijgen. Wie daarvan dronk zou in het volgend jaar behoed worden voor pokken, zweren en huidziekten.