Heiligen

- Zoeken

Heilige Leo I, de Grote - 10 november

Heilige Leo I, de Grote

(° 400 - † 461)
Paus, Kerkleraar

De heilige Leo werd in het jaar 400 in Toscane (Italië) geboren en oefende voor zijn pontificaat een diplomatieke functie uit. Na de dood van zijn voorganger in 440 werd Leo unaniem tot Paus verkozen.

Leo voerde een uiterst conservatief beleid en pakte andere populaire religieuze stromingen uit die tijd hard aan, waaronder het arianisme, manicheïsme, pelagianisme en priscillianisme. Hij oefende druk uit op de Romeinse keizer en bekwam dat het manicheïsme in 445 door de wet verboden werd.

Paus Leo I had ook een groot aandeel in de voortdurende rivaliteit tussen de Oost-Romeinse- en West-Romeinse Kerk en trachtte meermaals de macht naar zich toe te trekken. In zijn opzet om Constantinopel te onderwerpen aan zijn pauselijk gezag uitte hij het argument dat de evangelist Marcus, stichter van de Kerk in Alexandrië, ook een volgeling was van Petrus, de eerste paus en dat het Petrus was die de uiteindelijke macht over de Kerk had ontvangen. Op die manier breidde hij zijn territorium steeds verder uit.

In 452 wist hij Attila de Hun, tijdens een gesprek in zijn kampement aan het Gardameer, te overtuigen om Italië te verlaten. Hij slaagde er drie jaar later echter niet in om de Vandalen tegen te houden, maar plundering en moord werden min of meer door Leo geremd.

Paus Leo I stierf op 10 november 461. Hij werd als eerste paus in de Sint-Pietersbasiliek bijgezet. Samen met paus Gregorius I is hij de enige paus die de titel 'Magnus', De Grote, draagt. In 1754 werd hij verheven tot kerkleraar.

Afbeelding: Ontmoeting tussen paus Leo I de Grote en Attila, begeleid door Petrus en Paulus, buiten de stadsmuren van Rome. Dit fresco is geschilderd door Rafaël Santi in 1514, in de privévertrekken van de paus.

Weerspreuk

Zuidenwind op de dag voor Sint-Martijn,
't zal een zachte winter zijn.

November streng en koud,
zich niet lang staande houdt.