Heiligen

- Zoeken

Heilige Beregisus - 10 oktober

Heilige Beregisus

(° ca. 647 - † 724)
Abt

De heilige Beregisus werd in het midden van de zevende eeuw geboren in Spange nabij Emptinne in de streek van de Condroz, rond Luik en was afkomstig van rijke en voorname ouders. Hij volgde een priesteropleiding in het klooster van de heilige Trudo en werd er later tot priester gewijd.

Hij onderscheidde zich als priester zo door zijn vroomheid dat hij door Pepijn van Herstal en zijn gemalin Plectrudis tot biechtvader en hofkapelaan benoemd werd.

Op een dag, vermoedelijk in 687, bezocht Beregisus samen met Pepijn en Plectrudis Andagium, waar Plectrudis op wonderbaarlijke manier vanuit de hemel een stuk papier in de schoot geworpen kreeg. Beregisus zag hierin een teken van God: er zou hier te zijner ere een kerk en klooster gebouwd worden. Zo geschiedde het ook, Pepijn schonk de grond aan Beregisus die er in het begin van de achtste eeuw een klooster met enkele cellen en een kleine kerk oprichtte. Zodoende werd hij de eerste abt van het Sint-Hubertusklooster in de Ardennen.

Hij ontving veel steun van de heilige Hubertus, die toen bisschop was, bij het verspreiden van het evangelie in de Ardennen en bij het besturen van zijn klooster.

Beregisus overleed in de eerste helft van de achtste eeuw en bewoonde het klooster tot aan zijn dood.

In 825 werd op dezelfde plaats de benedictijner abdij van Sint-Hubertus opgericht en de stoffelijke resten van de heilige Beregisus werden er in ondergebracht.

Afbeelding: de heilige Beregisus, icoon.

Weerspreuk

Is oktober warm en fijn,
het zal een scherpe winter zijn.
Maar is het nat en koel,
het is van een zachte winter het voorgevoel.