Heiligen

- Zoeken

Heilige Clara van Assisi - 11 augustus

Clara van Assisi

° 1193/1194, Assisi, Umbrië - † 11 augustus 1253, San Damiano, Assisi
Geestelijke dochter van Franciscus van Assisi, stichtster van de orde van de Clarissen
Patrones van het radio- en TV-personeel

Chiara di Favarone di Offreduccio werd op 16 juli 1193 geboren als dochter een edelman. Onder invloed van Franciscus van Assisi gaf zij haar maatschappelijke positie op en met zijn hulp ontvluchtte zij op 18 jarige leeftijd het ouderlijk huis.

Op 18 maart 1212 legde Clara in Portiuncula haar geloften af in de handen van Franciscus, slechts zestien dagen later werd zij gevolgd door haar zuster Agnes.

Clara legde zich toe op de navolging van Christus in radicale armoede. Samen met Franciscus stichtte zij de Arme Vrouwen van San Damiano (Clarissen).

Na het overlijden van Franciscus in 1226 leefde Clara voort in zijn geest. Rond 1240 wist zij een inval van de Saracenen in Assisi te verijdelen door haar innig gebed, geknield voor een monstrans met de heilige Hostie.

Haar leven heeft zich gedurende bijna veertig jaar afgespeeld in de beslotenheid van het klooster van San Damiano. Clara verbleef er tot haar dood en leefde er volgens de kloosterregel die zij zelf als eerste vrouw in de geschiedenis schreef. Deze regel werd pas op haar sterfbed door paus Innocentius IV goedgekeurd.

Twee jaar na haar overlijden werd Clara heilig verklaard. Omwille van haar visioenen werd de Heilige Clara van Assisi in 1958 door paus Pius XII tot patrones van de televisie benoemd.

Eén van deze visioenen gaat als volgt:

Wanneer Clara met Kerstmis 1252 ziek is, kan zij niet naar de nachtmis.
Achteraf vertelt zij haar zusters, dat zij in een visioen samen met de broeders in de kerk van de heilige Franciscus de nachtmis heeft gevierd.

Afbeelding: de heilige Clara van Assisi met monstrans door Frans Luycx (of Luyckx), 17de eeuw.

Weerspreuken

Klaarke moet schoon weer geven

Eieren voor Klaarke, goed weer voor het paarke.

Sint-Clara wordt al eeuwenlang aangeroepen om mooi weer af te smeken (vooral op bruiloften). In Vlaanderen brengt men eieren naar de clarissen om mooi weer te bekomen, waarvoor zij dan bidden.

Met datzelfde doel brengt men in Nederland worsten naar de clarissen. Men doet dat vooral in het zuiden van het land (Helmond, Noord-Brabant) rond de tijd dat de carnavalstoeten door het land trekken.

Zoals de worst is, wordt het weer.

Enkele volksoverleveringen vertellen daarover het volgende: 

Men brengt rookworst wanneer men mistig weer wenst. Bij leverworst wordt er gebeden om zacht weer, bierworst voor dorstig weer en geeft men salami aan de clarissen, dan wordt het stinkweer.