Heiligen

- Zoeken

Heilige Daniël de Styliet - 11 december

Heilige Daniël de Styliet

(° 409 - † 493)
Pilaarheilige

De heilige Daniël werd omstreeks het jaar 409 in Maratha (Turkije) geboren en trad reeds op twaalfjarige leeftijd in het klooster. Toen hij de abt van zijn klooster begeleidde op een reis naar Antiochië, maakte hij kennis met de heilige Simeon de Styliet, een bekende pilaarheilige uit die tijd.

De heilige Simon leidde een leven van gebed, boete en ascese bovenop een zuil of pilaar. Daniël, hiervan danig onder de indruk, besloot om - in navolging van de heilige Simeon - op dezelfde manier te gaan leven. Na het overlijden van Simeon liet hij voor zichzelf een pilaar bouwen in de buurt van Constantinopel. 

Vanaf 451 leefde hij zelf als Styliet in strenge ascese en vestigde zich in Anaplus, nabij de Bosporus waar hij grote groepen volgelingen om zich heen verzamelde. Door de keizer werd hem een tweede zuil geschonken met de relieken van de heilige Simeon de Styliet uit Antiochië.

Daniël verbleef 33 jaar lang op zijn zuil tot aan zijn overlijden in 493. Gedurende die periode zou hij slechts éénmaal naar benden gekomen zijn om zijn steun te betuigen aan Acacius van Constantinopel in diens strijd tegen het ketterse monofysitisme. Het klooster dat zijn volgelingen stichtten in Anaplus bestond tot in de dertiende eeuw.

Afbeelding: de heilige Daniël de Styliet, icoon door Theophanes de Griek, 1378.

Weerspreuk

Zijn er in december nog mollen,
dan laat de winter met zich sollen.