Heiligen

- Zoeken

Heilige Theodosius de Cenobiarch - 11 januari

Heilige Theodosius de Cenobiarch

(° 424 - † 529)
Kloosterstichter
Grondlegger van het kloosterlijke gemeenschapsleven

De heilige Theodosius werd in Garissus (Cappadochië) geboren als zoon van het vrome ouderpaar Proaeresios en Eulogia. Hij ondernam een pelgrimstocht naar Jeruzalem en ontmoette onderweg in Antiochië Simon de Styliet die hem een grote toekomst voorspelde. Na deze ontmoeting werd hij monnik en leefde in verschillende kloosters. Later zou hij zich nabij de Dode Zee vestigen als kluizenaar. 

Toen hij ook daar grote groepen leerlingen bleef aantrekken, stichtte hij een klooster waar de verschillende nationaliteiten (o.a. Grieks, Armeens) ieder een eigen afdeling en kerk hadden.

Theodosius was een tijdgenoot en vriend van de heilige Sabas, naar wie het Mar Saba klooster vernoemd is. Samen met Sabas streed hij tegen het monofysitisme, een ketterse stroming die stelde dat Jezus Christus niet God èn mens was maar slechts één natuur bezat: een samensmelting van de goddelijke en de menselijke natuur. 

Theodosius verrichtte bij leven talrijke wonderen en kon o.a. houtskool laten ontbranden zonder vuur; verder liet hij het regenen op de verdorde aarde, redde een kind uit een bron en wekte een doodgeboren kind opnieuw tot leven. Hij bezat ook de gave om aardbevingen te voorspellen en redde zo vele mensen in Antiochië van een gewisse dood. Het was hem ook als enige vergund om getuige te zijn van een verschijning van de heilige Basilius de Grote in een plaatselijke kerk.

Patriarch Salustinus benoemde Theodosius in 494 tot overste en opzichter van alle kluizenaarskloosters in de omgeving van Jeruzalem. Theodosius stierf in 529 nabij Jeruzalem, hij was ongeveer 105 jaar oud.  

De heilige Theodosius wordt in de Oosterse kerk beschouwd als grondlegger van het kloosterlijke gemeenschapsleven. Vandaar zijn eretitel: 'cenobi-arch', wat betekent 'leider van mensen die een gemeenschapelijk leven leiden'. Cenobieten zijn monniken die in kloosterverband leven. Kluizenaars daarentegen, zoeken expliciet de eenzaamheid op.

Het klooster van de heilige Theodosius bevindt zich tegenwoordig nog steeds op de plaats van zijn oorspronkelijke kluizenarij. Hij is de patroonheilige van de vijlenmakers.

Afbeelding: 'De monnik Anthonius en Theodosius van Kiev-Pechersky' door Sayda Afonina, 1995.

Weerspreuk

Vriest het op de elfde nacht,
zes weken vorst wordt er verwacht.

Geeft januari géén wintervlagen,
dan zal februari ons daarmee plagen.