Heiligen

- Zoeken

Heilige Benedictus van Nursia - Heilige Savin - 11 juli

Heilige Benedictus van Nursia

Heilige Benedictus

(° ca. 480 - † 547)
Abt, ordestichter
Patroon van Europa
Vader van het Westerse kloosterwezen

De heilige Benedictus van Nursia werd omstreeks 480 geboren in Nursia, Umbrië (Italië); hij is de tweelingbroer van de heilige Scholastica.

Na zijn studie in Rome woonde hij in een gemeenschap van asceten, later leefde hij als kluizenaar.

In 529 verzamelde Benedictus een aantal monniken om zich heen met wie hij zich in Montecassino vestigde. Hier stelde hij zijn befaamde kloosterregel op, die de basis werd van het monnikendom in het avondland.

Hij is eveneens de stichter van de orde der benedictijnen, die intussen talrijke vertakkingen kent. Deze orde is vooral bekend om de evenwichtige afwisseling van perioden van liturgisch gebed, handenarbeid en rust; vormgegeven in het motto van de orde:
'Ora, lege et labora' (bid, lees en werk).

De heilige Benedictus van Nursia overleed op 21 maart 547 in Montecassino, waar hij ook begraven werd. Paus Pius XII riep hem uit tot beschermheilige van Europa.

Voor de hervorming van de heiligenkalender werd de heilige Benedictus van Nursia vereerd op 21 maart. Op die datum vindt u een uitgebreidere beschrijving.

Afbeelding: de heilige Benedictus (detail van het Portinari-veelluik) door Hans Memling, 1487.

Heilige Savin

Heilige Savin

(† ca. vijfde eeuw)
Geloofsbode, kluizenaar

Over het leven van de heilige Savin is niet veel informatie meer voorhanden. Vermoedelijk was hij van Spaanse afkomst en leefde hij ergens tussen de vijfde- en negende eeuw.

Het staat wel met zekerheid vast dat hij één van de eersten was die in de vallei van Lavedan missioneerde. Eerder had hij reeds een bezoek gebracht aan het klooster van Ligugé.

Hij zou zich als heremiet in de bergen nabij Bencer, de oorspronkelijke naam van het latere Saint-Savin, gevestigd hebben en leefde er gedurende dertien jaar in gebed, afzondering en ascese.

Na zijn dood werd zijn lichaam door de dorpsbewoners naar Bencer gebracht voor verering.

Ten tijde van de heerschappij van Karel de Grote werden de lichamen van de heiligen Savin en Cyprianus ontdekt door de abt van Marmoutier. Hij liet op de site een kerk bouwen om de relieken van beide heiligen in onder te brengen. De crypte herbergt nog steeds hun overblijfselen en bevat enkele fresco's die het leven van de heilige Savin en de heilige Cyprianus uitbeelden.

Weerspreuk

Ochtenddauw op Sint-Savin,
geeft gewoonlijk goede wijn.