Heiligen

- Zoeken

Heilige Barnabas - Heilige Aleidis - 11 juni

Heilige Barnabas

(† 61)
Apostel, martelaar
Patroon van Cyprus

De heilige Barnabas werd in Cyprus geboren als Jozef; hij was een jood uit de stam van Levi (leviet). Kort na Pinksteren bekeerde hij zich tot het christendom en nam de naam 'Barnabas' aan.

Barnabas was één van de eerste discipelen van Jezus, maar maakte geen deel uit van de twaalf apostelen. Hij verkocht al zijn bezittingen en schonk de opbrengst ervan aan de nog jonge Kerk. Hij introduceerde de heilige Paulus bij de gemeenschap van christenen in Jeruzalem en verzocht hen om Paulus als discipel op te nemen.  

Hij begeleidde de heilige Paulus op zijn eerste zendingsreis, totdat hij in Antiochië onenigheid met hem kreeg. Barnabas trok daarop met Marcus naar Cyprus. Hij was eveneens de grondlegger van de Kerk op Cyprus. 

Volgens latere overleveringen was hij actief in Griekenland, Rome en Milaan en stierf hij omstreeks 61 in Salamis door steniging. Op het moment van zijn overlijden droeg hij een eigenhandig gemaakte kopie van het evangelie volgens Matteüs bij zich. Sinds 485-486 wordt zijn graf op Cyprus vereerd.

Barnabas' naam komt veelvuldig voor in de Handelingen van de Apostelen; over het algemeen wordt ook hij beschouwd als 'apostel'. Bepaalde apocriefe werken, zoals de Brief van Barnabas, worden aan hem toegeschreven.

De heilige Barnabas is de patroonheilige van o.a. Cyprus en Antiochië; hij wordt vooral aangeroepen tegen hagelstormen en voor het bekomen van vrede.

Heilige Aleidis van Schaarbeek

Heilige Aleidis

(† 1249)
Kloosterlinge, mystica

Aleidis (Alix, Adelheid, Alke) werd geboren in een boerengezin in Schaarbeek nabij Brussel. Ze kreeg op zeer jonge leeftijd lepra en werd, toen ze zeven jaar oud was, naar het cisterciënzerinnenklooster van Ter Kameren, eveneens nabij Brussel, gestuurd.

Zij leefde er afgezonderd van de rest van de kloostergemeenschap, maar droeg haar lijden geduldig, eenzaam en waardig. Aleidis ontwikkelde gaandeweg een diepe verering voor de eucharistie; mede door haar afzondering ontving zij vele mystieke genaden. 

Naar het einde van haar leven toe werd zij blind en verlamd; de overlevering wil dat zij uit de handen van Jezus Christus zelf de eucharistie ontving. De heilige Aleidis overleed op 11 juni 1249 in de abdij van Ter Kameren aan de gevolgen van haar ziekte.

Afbeelding: beeld van Aleidis van Schaarbeek in de Sint-Aleydiskerk in Schaarbeek, Brussel.

Weerspreuken

Als het regent met Barnabas,
zwemt de oogst in een waterplas.

Sint-Barnabas,
maait het gras.

Schoon weer op Barnabé,
dan dansen alle boeren mee.