Heiligen

- Zoeken

Heilige Mammertius - 11 mei

Heilige Mammertius

(† ca. 477)
Aartsbisschop
IJsheilige

De heilige Mammertius (ook Mamertus) werd geboren nabij Lyon (Frankrijk). In 461 werd hij aartsbisschop van Vienne. Hij geraakte in 463 verwikkeld in een dispuut met de heilige paus Hilarius betreffende de privileges van het bisdom Arles.

Mammertius was vooral bekend omwille van zijn theologische kennis en het feit dat hij het geloof opnieuw tot bloei bracht in wat een onverschillige regio bleek. 

Eén van Mammertius' verdiensten was dat hij de traditie van de kruisprocessies opnieuw introduceerde. Hiervoor kreeg hij wel de goedkeuring van de paus en dit gebruik vond al gauw ingang in heel Europa. Hij bouwde ook een kerk ter ere van de heilige Ferreolus, wiens relieken ontdekt werden in zijn bisdom.

Mammertius verrichtte vele wonderen; zo zou hij op een Paasnacht de stad Vienne behoed hebben voor brand, enkel door de kracht van het gebed aan te wenden.

Hij stierf een natuurlijke dood omstreeks 477 en werd begraven in de kathedraal van Orléans. In de 16de eeuw werden zijn relieken echter verbrand door de Hugenoten.

De heilige Mammertius is de patroon van de herders en van de brandweer. Hij wordt vaak aangeroepen bij droogte, koortsaanvallen, en bij ziekten van de borst.

Mammertius wordt, samen met Servatius, Pancratius en Bonifatius, tot de ijsheiligen gerekend.

Afbeelding: 'De heilige Mammertius, bisschop van Vienne'. Gravure door I.W. Baumgartner, 18de eeuw.

De ijsheiligen

Sint-Servatius is de belangrijkste van de drie ijsheiligen. De anderen zijn Mammertius en Pancratius. Veel mensen geloven dat Bonifatius ook in dit rijtje thuishoort. Dat is in Vlaanderen niet het geval, maar wel in Duitsland. Daar kent men overigens vier ijsheiligen-dagen, en één ervan is gewijd aan een vrouw.

In de lage landen kennen we namelijk een mild zeeklimaat terwijl er in Duitsland duidelijk een landklimaat heerst. De winters zijn er dus langer en kouder, vandaar vier ijsheiligen.

In Frankrijk worden de ijsheiligen vooral beschouwd als 'wijndieven', omdat de zeer gevoelige knoppen van de wijnstok omstreeks deze tijd beginnen te zwellen en veel schade ondervinden van de nachtvorst. 

Na half mei neemt de kans op vorst sterk af. De ijsheiligen markeren dan ook de overgang naar een meer zomers periode.

Weerspreuken

Als is Mammertius oud en grijs,
hij houdt van vriezen en van ijs.

Het kan vriezen in de mei,
tot de ijsheiligen zijn voorbij.