Heiligen

- Zoeken

Heilige Vinciana van Wintershoven - 11 september

Heilige Vinciana van Wintershoven

(† ca. 653)

In de 7de eeuw zond de toenmalige paus Martinus I tal van missionarissen naar onze streken. Aan het hoofd van die groep stonden Landoald, een priester uit Rome en zijn zuster Vinciana. Zij stichtten een kloostergemeenschap in Wintershoven (Zuid-Limburg) die een belangrijke rol in de evangelisering van Nederlands en Belgisch Limburg speelde. 

Landoald maakte van Wintershoven het centrum van zijn apostolische activiteit. In 659 bouwde hij er een kerkje dat hij toewijdde aan de heilige Petrus. We mogen aannemen dat Vinciana en haar zeven metgezellinnen er een soort kloosterlijk leven leidden en Landoald zowel geestelijk als materieel ondersteunden.

Na haar aankomst heeft Vinciana nog maar een paar jaar geleefd, gegeven het feit dat sommige bronnen 653 als haar sterfjaar geven. Zij en haar broer werden na hun dood begraven in hun kerkje te Wintershoven.

Al dertien eeuwen lang worden de heiligen Amandus, Lambertus, Landoaldus, Vinciana en hun metgezellen in Wintershoven vereerd, waardoor dit dorp de bijnaam 'het dorp van de vele heiligen' kreeg.

Vele van deze heiligen werden in de kloosterkerk van Wintershoven begraven, zodat het dorp uitgroeide tot een bedevaartplaats. Van toen af worden de relieken van de Wintershovense heiligen tentoongesteld. Dit gebeurt echter slechts éénmaal per jaar: op 1 november na de hoogmis.

Afbeelding: de heilige Vinciana van Wintershoven, detail van een handschriftverluchting uit de Sint-Baafsabdij van Gent, 15de eeuw.

Weerspreuk

Komen er pluimen aan het riet,
bedenk: het is nazomer en geniet