Heiligen

- Zoeken

Heilige Julius I - 12 april

Heilige Julius I - paus

(† 352)
Paus

De heilige Julius werd geboren in Rome als zoon van Rusticus, een Romeins burger. Op 6 februari 337 werd hij verkozen tot 35ste paus van de Rooms-katholieke Kerk.

Hij raakte al gauw betrokken in de ariaanse controverse toen Eusebius van Nicomedië zich tegen de terugkeer van de Heilige Athanasius naar de bisschopszetel van Alexandrië uitsprak. Eusebius en zijn volgelingen kozen Gregorius, terwijl de arianen Pistus verkozen.

Omstreeks 341 riep Julius een Synode bijeen in Rome, die door geen van beide partijen werd bijgewoond. In een brief gericht aan de Eusebiaanse bisschoppen, verklaarde Julius dat Athanasius de rechtmatige bisschop van Alexandrië was en herstelde hem in zijn functie. Pas tijdens het Concilie van Sardica (Sofia) werd dit geschil definitief beslecht in het voordeel van Julius.

In zijn verdere leven liet Julius in Rome verschillende basilieken en kerken bouwen. Hij verordende eveneens dat de Oosterse Kerk Kerstmis zou moeten vieren op 25 december, i.p.v. het te combineren met Epiphanie op 6 januari.

Paus Julius I overleed in Rome op 12 april 352. Hij wordt ook beschouwd als de stichter van de Vaticaanse archieven.

Afbeelding: Portret van paus Julius I door Giuseppe Franchi, 1565-1628.

Weerspreuk

Slecht weer op Sint-Juliusdag,
niet lang blijven duren mag.