Heiligen

- Zoeken

Heilige Gorik - 12 augustus

Heilige Gorik

(° ca. 555 - † ca. 625)
Bisschop

Gaugerik (Gaugericus) of Gorik was van Romeinse afkomst en werd rond het jaar 555 geboren in Eposium (het huidige Carignan in de Franse Ardennen).

Al vroeg blonk Gorik uit door kennis, vroomheid en liefde voor de armen.

Rond 586 werd hij bisschop van Kamerijk waar hij de laatste overblijfselen van het heidendom uitroeide en buiten de stad de Sint-Medarduskerk bouwde op een plaats waar voordien een afgodsbeeld stond. Om die reden wordt de heilige Gorik dikwijls afgebeeld met een draak onder zijn voeten.

Hij bestuurde zijn bisdom gedurende 39 jaar en zorgde er voor een grote opbloei van het christendom. Gorik onderhield goede betrekkingen met koning Chlotarius in wiens opdracht hij een bedevaart naar Sint-Maarten in Tours ondernam waar hij aalmoezen aan de armen uitdeelde. Hij trachtte ook steeds te bemiddelen om het lot van de slaven en de gevangenen te verzachten.

Gorik overleed vermoedelijk ergens tussen 623 en 625 en werd begraven in de Sint-Medarduskerk, die later de Sint-Gorikskerk werd en waar eveneens een klooster verrees.

De heilige Gorik is (o.a.) beschermheilige van Brussel, Sint-Goriks-Oudenhove, 's-Gravenbrakel, Roosbeek, Limelette, Haaltert, Pamel (Roosdaal), Kamerijk en Blaregnies.

Weerspreuk

Wat augustus niet kookt,
laat september ongebraden