Heiligen

- Zoeken

Heilige Onuphrius - 12 juni

Heilige Onuphrius

(† 400)
Heremiet
Patroon van de stervenden

De heilige Onuphrius (Onouphrius van Egypte, Onofrio of Onofre > Humphrey) werd vermoedelijk in Ethiopië geboren en was van koninklijke afkomst. Zijn naam komt uit het Koptisch en betekent 'hij die volkomen is'

Onuphrius leefde gedurende zeventig jaar in de Thebaïsche woestijn in Opper Egypte. Hij streefde naar een leven in eenzaamheid en ontbering, in navolging van de heilige Johannes de Doper. Hij leefde enkel van de vruchten van een dadel- en palmboom die nabij zijn cel groeide.

De heilige abt Paphnutius, die Onuphrius een bezoek bracht om te kijken of een leven als heremiet voor hem weggelegd was, was getuige van zijn dood en begroef hem in een rotshol. De holte onttrok zich nadien onmiddellijk op mirakuleuze wijze aan het oog.

Zijn verering was populair in de Middeleeuwen; aanvankelijk eerst bij monniken, later in het algemeen. De overlevering wil dat tot aan zijn overlijden omstreeks het jaar 400, een engel hem iedere zondag de communie bracht. 

De heilige Onuphrius werd de patroon van de wevers, omdat hij uitsluitend gekleed was in zijn lange haren en een lendendoek van bladeren. Hij wordt aangeroepen voor het bewaren van de kuisheid, tegen overspel en voor het bekomen van een goede dood. 

In de Koptische Kerk wordt de heilige Onuphrius sedert de zevende eeuw vereerd; hij geldt daar als patroon van de stervenden.

Afbeelding: de heilige Onuphrius door Jusepe de Ribera, 1637.

Weerspreuk

Half juni,
schapenscheerders kan.

(schapen scheren kan vanaf half juni)