Heiligen

- Zoeken

Heilige Serafina - 12 maart

Heilige Serafina

(° 1238 - † 1253)
Patrones van de gehandicapten

De heilige Serafina (ook Josefina), bijgenaamd 'Fina', werd in 1238 geboren in een arm Italiaans gezin. Zij verloor haar vader al op jonge leeftijd en werd kort daarna getroffen door een ernstige ziekte die iedere beweging zeer pijnlijk maakte en waardoor zij verlamd geraakte. Hoewel zij opgroeide in armoede, ziekte en pijn droeg zij haar lot met grote devotie en vond toch altijd manieren om anderen die er nog slechter aan toe waren dan zijzelf te helpen.

Door haar conditie leefde Fina als een kluizenares en bracht haar tijd door met spinnen en naaiwerk. De nacht bracht zij gewoonlijk, vanwege de pijn, al biddend door. In en rond het huis moest zij verplaatst worden op een houten plank.

Fina bracht de rest van haar korte leven door in constante pijn en intens lijden. Zij droeg dit lijden in haar gebeden op aan Christus en de Heilige Maagd. Hoewel Fina zich nooit heeft aangesloten bij een religieuze orde, leefde zij in grote lijnen volgens de Regel van Benedictus.

Zij koesterde een grote devotie voor de heilige Gregorius die aan een gelijkaardige ziekte leed. Toen zij op haar bed lag, een houten plank in een kamer vol met ratten, ontving Serafina een visioen waarin de heilige Gregorius de datum van haar nakende dood onthulde. Toen zij stierf groeiden er witte bloemen op de plank waarop zij lag, soms is er ook sprake van viooltjes. 

De heilige Serafina overleed in de geur van heiligheid op 12 maart 1253 in haar geboorteplaats San Gimignano. Zij werd slechts vijftien jaar oud. Zij is de patrones van San Gimignano, van de spinsters en van de gehandicapten. Het attribuut van de heilige Serafina is een rat. Ze wordt soms ook afgebeeld met een model van San Gimignano of een bos bloemen. Aan haar sterfbed ontluiken vaak witte viooltjes.

Het toeval wil dat de heilige Gregorius de Grote en de heilige Serafina vóór de hervormingen van Vaticanum II een plaats op de heiligenkalender deelden, namelijk 12 maart (vandaar onderstaande weerspreuk gewijd aan de heilige Gregorius de Grote). Na de hervorming van de heiligenkalender kreeg Gregorius een nieuwe plaats toegewezen: 3 september.

Afbeelding: 'Gregorius de Grote kondigt de dood aan van de heilige Fina', fresco door Domenico Ghirlandaio, 1475.

Weerspreuk

Is het weer met Sint-Gregorius dol,
dan kruipt de vos reeds uit zijn hol
maar is het schoon en zonder vlagen,
hij schuilt nog veertien dagen.