Heiligen

- Zoeken

Heilige Pancratius - 12 mei

Heilige Pancratius

(° ca. 290 - † 304)
Martelaar
IJsheilige

De heilige Pancratius (of Pancritas van Rome) werd omstreeks 290 geboren in Phrygië. Als veertienjarige wees werd hij naar Rome gebracht door zijn oom, de heilige Dionysius. Hij bekeerde zich tot het christendom en kwam openlijk voor zijn geloof uit.

Omstreeks 304 stierf hij samen met de heilige Nereus, de heilige Achilleus en de heilige Domitilla de marteldood door onthoofding op de Via Aurelia in Rome.

De heilige paus Vitalianus zond zijn relieken van de Calepodius begraafplaats in Rome naar de Britse eilanden met het oog op de evangelisatie van Engeland.

De heilige Augustinus van Canterbury wijdde de eerste kerk in Engeland aan de heilige Pancratius (Saint-Pancras). In navolging van deze eerste kerk werden nog andere Engelse kerken naar hem vernoemd. 

Een ander deel van zijn relieken werd in de kerk van de heilige Pancratius in Rome begraven, deze werden echter in 1798 vernietigd. Het hoofd van de heilige Pancratius bevindt zich nog in de basiliek van de heilige Johannes Lateranus.

Afbeelding: 'Het martelaarschap van de heilige Pancratius' door Giovanni Battista Ossona, 17de eeuw.

Weerspreuk

Pancraas, Servaas en Bonifaas,
zij geven vorst en ijs helaas.

Pancratius werd reeds op veertienjarige leeftijd onthoofd. Vanwege zijn jeugdige leeftijd werd hij ter hulp geroepen door mensen wiens kinderen al te erg huilden.

Hij kende ook alles van winterhanden- en voeten en beschermde ook tegen nachtvorst. Vandaar wellicht het verband met zijn functie als ijsheilige.