Heiligen

- Zoeken

Heilige Livinus - 12 november

Heilige Livinus

(† 650)
Bisschop, martelaar
Patroonheilige van de stervenden

De heilige Livinus (Lieven) werd in Ierland geboren als telg van een oud adellijk geslacht. Volgens de overlevering was hij een kluizenaar die door de heilige Augustinus van Canterbury gedoopt en onderwezen werd. Later wijdde Augustinus hem ook tot priester.

In Dublin ontving Livinus de bisschopswijding waarna hij met enkele gezellen naar de streek rond Aalst trok om het Evangelie te verkondigen. Hoewel hij vele wonderbaarlijke genezingen verrichtte, werden hij en zijn geloofsgenoten door de plaatselijke heidense bevolking soms ronduit vijandig bejegend. In Sint-Lievens-Esse werd hij ernstig mishandeld - men rukte hem o.a. de tong uit - en op gruwelijke wijze door onthoofding om het leven gebracht.

De relieken van de heilige Livinus werden overgedragen naar Gent en bevinden zich in de Sint-Baafsabdij. Hij is de patroonheilige van de stervenden en werd vooral aanroepen om een vlugge en genadige dood te bekomen. 

In Vlaanderen werden twee gemeenten naar hem vernoemd: St-Lievens-Esse en St-Lievens-Houtem.

Afbeelding: De marteling van de heilige Livinus, gravure naar een schilderij van Peter Paul Rubens, 1657 - 1657.

Weerspreuk

Sint-Lieven
komt ons met vorst gerieven

Na 't feest van Sinte-Maarten,
krijgt de winter schone kaarten.