Heiligen

- Zoeken

Heilige Wilfried van York - 12 oktober

Sint Wilfried

(† 709)
Bisschop

De heilige Wilfried (Wilfrid of Wilfred)werd rond 634 uit begoede ouders in Northumbrië geboren. Op 14-jarige leeftijd werd hij naar het hof van de koning van Northumbrië gestuurd en vervolgens voor zijn opleiding naar Lindisfarne, waar hij drie jaar zou verblijven. In Rome vatte hij de liefde voor de Romeinse ritus en de kloosterregel van Benedictus op. Nadien verbleef Wilfried nog eens drie jaar in Lyon en ontving er zijn tonsuur.

Terug in Engeland aangekomen, verwierf hij van het hof van Northumbrië het klooster van Ripon. Daar werd hij, na vijf jaar abt te zijn geweest, tot priester gewijd. Zijn belangrijkste werk was het introduceren van Roomse gebruiken.

In 664 werd hij tot bisschop van York gekozen. Wilfrid weigerde echter om gewijd te worden door de bisschoppen van Northumbrië en Schotland omdat zij trouw waren gebleven aan het Keltische christendom. Daarom vond zijn bisschopswijding plaats in Frankrijk. Hij keerde pas in 666 terug naar Northumbrië en stichtte er vele benedictijnerkloosters en liet ook de munsterkerk van York volledig herbouwen.

Vanaf 678 brak voor Wilfried een woelige periode aan, toen werd zijn bisdom namelijk door de aartsbisschop van Canterbury in 4 kleinere bisdommen opgesplitst. Wilfried was het niet eens met deze beslissing en ging naar Rome om zijn zaak te bepleiten bij paus Agatho. 

Onderwijl bezocht hij het hof van de Friese koning Aldgisl, die hem vriendelijk ontving. Wilfried zou in Friesland vele duizenden bekeerd hebben en reisde in de lente van 679 verder. Paus Agatho besliste in het voordeel van Wilfried, zijn bisdom bleef echter opgedeeld maar Wilfried mocht zelf zijn collega-bisschoppen aanduiden.

Opnieuw in Northumbrië aangekomen, werd hij door koning Ecgfrith gevangengenomen en verbannen. Na het aantreden van een nieuwe koning keerde Wilfried terug naar Northumbrië, eerst als bisschop van Hexham en kort daarna weer als bisschop van York.

Een vijftal jaar later kwam Wilfried weer in conflict met de koning. Hij verliet Northumbrië en vestigde zich in een naburig koninkrijk. Uiteindelijk verkreeg hij het bisdom van Hexham en Ripon.

De heilige Wilfried van York overleed op 24 april 709 in het klooster van Oundle in Northamptonshire. Zijn feestdag staat twee keer op de heiligenkalender: op 24 april, de datum van zijn overlijden en op 12 oktober, de datum van de overbrenging van zijn relieken naar York.

Afbeelding: de heilige Wilfried van York, eigentijds icoon.

Weerspreuk

Wilfred kou,
januari lauw.