Heiligen

- Zoeken

Zalige Ida van Leuven - 13 april

Zalige Ida van Leuven

(°1219 - † 1290)
Mystica, begijn, moniale

De zalige Ida van Leuven werd in Leuven geboren als dochter van een wijnhandelaar  en was van jongs af aan erg vroom. Als kind hield ze zoveel van het 'Wees Gegroet', dat ze het zo'n duizend maal per dag reciteerde. Bij ieder gebed prostreerde Ida voor een beeltenis van de Heilige Maagd Maria.

Na haar achttiende verjaardag besloot Ida haar leven volledig toe te wijden aan God en als begijn te gaan leven. Zij betrok een schamele kluizenaarswoning die ze tegen haar ouderlijk huis aan had laten optrekken. Dit maakte haar tot mikpunt van spot maar Ida volhardde in haar gekozen levenspad en was, op haar eigen manier, gelukkig. Kort daarna ontving Ida ook de stigmata van de Heer.

De zalige Ida van Leuven bezat visionaire gaven; haar devotie en toewijding voor de eucharistie beheerste haar leven volledig. Ida greep iedere gelegenheid aan om het Heilig Sacrament van de eucharistie te bezoeken en maakte, indien nodig, hiervoor zelfs een omweg.

Eens, wanneer zij in aanbidding voor het altaar knielde, sprak de zalige Ida van Leuven, verlangend naar de hemel:

'O hoop, O liefde, en elke wens van mijn hart!
Hoe lang zal u me nog laten lijden?
Hoe lang moet ik nog de last dragen van deze gevangenis van vlees?'

Later trad zij toe tot het cisterciënzerinnenklooster van Roosendael in Walem, nabij Mechelen waar zij in 1290 overleed.

De zalige Ida van Leuven is - naast Ida van (Zout)leeuw en Ida van Nijvel - één van de ‘drie Ida's' die via hun levensbeschrijvingen bekend zijn gebleven. Deze drie cisterciënzerinnen uit de dertiende eeuw hebben destijds geschiedenis geschreven door hun geloof in de eucharistie als mystiek sacrament.

Door hun verbondenheid met de nieuwste encycliek van paus Benedictus XVI - ‘God is de liefde’ - wekken zij vandaag opnieuw belangstelling.

Afbeelding: Bidprentje van Ida van Leuven, abdij Rozendaal, na 1960.

Weerspreuk

S'il pleut le jour de la Bienheureuse Ida,
Toute l'année s'en souviendra.

Regen op Sint-Ida's dag,
heel het jaar regen het gevolg zijn mag.