Heiligen

- Zoeken

Heilige Hilarius van Poitiers - 13 januari

Heilige Hilarius van Poitiers

(° 315 - † 368)
Kerkleraar, bisschop
Patroonheilige van Poitiers en het Vlaamse Bierbeek

De heilige Hilarius van Poitiers werd in 315 in Poitiers geboren als telg van een heidens, nobel geslacht. Zijn jeugd verliep zonder vermeldenswaardige feiten; hij studeerde, trouwde en kreeg kinderen (waaronder de heilige Abra).

Door zijn studie kwam hij in aanraking met het monotheïsme en begon hij geloof te hechten aan het bekomen van verlossing door goede werken te verrichten.

Hilarius las de Bijbel en toen hij aangekomen was bij het einde van het Nieuwe Testament, was hij een bekeerd man. In 345 liet hij zich samen met zijn echtgenote en dochter Abra dopen. Kort daarna werd hij ook tot priester gewijd.

Hilarius was zo'n voorbeeldig christen dat hij al gauw benoemd werd tot bisschop van Poitiers, een zetel die hij bezette van 353 tot aan zijn dood in 368. In 351 ontmoette hij de heilige Martinus van Tours, die zijn leerling werd.

Na een conflict met de keizer - die zich het bestuur van de Kerk wilde toe-eigenen - werd hij verbannen naar Phrygië, waar hij diverse theologische werken schreef, onder andere zijn beroemd geworden commentaar op het Evangelie volgens Matteüs.

Hilarius introduceerde de oosterse theologie in het Westen en bestreed het arianisme aan de zijde van de heilige Viventius.

In 360 keerde Hilarius terug naar Poitiers waar hij op 13 januari 368 een natuurlijke dood stierf. In 1851 werd hij door paus Pius IX uitgeroepen tot Kerkleraar.

De heilige Hilarius van Poitiers wordt aangeroepen tegen slangen en slangenbeten en bij zwakbegaafde kinderen. Verder is hij de patroonheilige van Poitiers, La Rochelle, Luçon en het Vlaamse Bierbeek.

Afbeelding: de heilige Hilarius van Poitiers vertrapt de ketterij van het arianisme, gesymboliseerd door een draak. Schilderij door Viguier (1866) in de kerk van Saint-Hilaire de Payré.

Weerspreuken

Als 't op Sint-Hilarius vriest,
hij het zo zes weken verkiest.

Geeft Sint-Hilarius zonneschijn,
dan zal het weldra kouder zijn.