Heiligen

- Zoeken

Heilige Hendrik II - 13 juli

Heilige Hendrik en Kunegonde

(° 972 - † 1024)
Keizer, weldoener
Patroon van kinderloze echtparen, gehandicapten, mensen die afgewezen worden door religieuze orden en de benedictijnse oblaten

De heilige Hendrik (Heinrich), bijgenaamd de Vrome, werd op 6 mei 972 geboren in Hildesheim als zoon van de hertog van Beieren. Hij werd opgeleid aan de kathedraalschool van Hildesheim o.l.v. bisschop Wolfgang van Regensburg.

In 995 volgde Hendrik zijn vader op als hertog van Beieren, wat meteen een einde maakte aan zijn eigen priesteraspiraties. In 1002 besteeg hij de troon van Germanië. Hij huwde de Heilige Kunegonde, het huwelijk bleef echter kinderloos.

In 1014 werd Hendrik door paus Benedictus VIII tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gekroond; hij was tevens de laatste keizer van de Saksische dynastie.

Tijdens zijn bewind stichtte Hendrik scholen en zorgde hij voor een lange periode van stabiliteit. Hendrik en Kunegonde waren geliefd bij het volk; zij waren steeds barmhartig en genereus tegenover de armen. Ook de bouw van de kathedraal van Bazel (Zwitserland) werd aangevat, deze werd pas na 400 jaar voltooid.

De Heilige Benedictus van Nursia genas hem van een niet nader genoemde ziekte tijdens zijn verblijf in Monte Cassino.

Naar het einde van zijn leven toe overwoog Hendrik alsnog om monnik te worden. De abt van Saint-Vanne in Verdun weigerde echter zijn aanvraag en zei hem dat het beter voor hem was om zijn plaats in de wereld te behouden.

Hendrik II overleed op 13 juli 1024 in Pfalz Grona (Duitsland). Hij werd in 1146 door paus Eugenius III heilig verklaard.

De heilige Hendrik II is de patroon van kinderloze echtparen, gehandicapten, mensen die afgewezen worden door religieuze orden en de benedictijnse oblaten. Hij wordt o.a. aangeroepen tegen onvruchtbaarheid.

Afbeelding: Huwelijk van de heilige Hendrik en de heilige Kunegonde door de Meester van de Barbaralegende, ca. 1470.

Weerspreuken

Met Sint-Henricus droog,
zeven weken droog

Met Sint-Henricus regen,
veertig dagen duurt die zegen

Bij de komst van Sint-Henri,
plant men best zijn selderie

Het naamfeest van de heilige Hendrik de Vrome viel oorspronkelijk op 13 juli. In 1668 werd het echter verplaatst naar 15 juli. In 1969 kreeg het, na de veranderingen die doorgevoerd werden n.a.v. Vaticanum II, zijn oorspronkelijke plaats op de kalender, namelijk 13 juli, terug.