Heiligen

- Zoeken

Heilige Antonius van Padua - 13 juni

Heilige Antonius van Padua

(° 1195 - † 1231)
Minderbroeder, Kerkleraar
Patroon van de brood- en pottenbakkers en verloren voorwerpen

De heilige Antonius werd in 1195 geboren als Fernandez in Lissabon. Aanvankelijk was hij een augustijnerkoorheer maar in 1220 trad hij in bij de minderbroeders.

Net als de heiligen Bernard, Petrus, Otho, Accursius en Adjutus - vijf franciscaanse protomartelaren die hun bloed vergoten in Marokko - hoopte ook de Antonius ooit de marteldood ter ere van het christelijk geloof te sterven.

Hij woonde in een grot in San Paolo en verliet zijn woonplaats enkel om de Heilige Mis bij te wonen en om de vloer van een nabijgelegen klooster te vegen.

Toen op een dag een spreker niet kwam opdagen om een lezing te geven, overhaalden de broeders van het klooster Antonius een voordracht te houden. Zij waren hiervan zo onder de indruk dat Antonius vanaf toen bijna voortdurend onderweg was om lezingen, voordrachten en prediking te houden. Zijn reizen brachten hem o.a. doorheen heel Italië en Frankrijk.

Antonius was een begenadigd spreker; zijn prediking van het katholieke geloof was zo eenvoudig en effectief dat zelfs de meest ongeletterden zijn boodschap konden begrijpen. Hiervoor werd hij door paus Pius XII in 1946 uitgeroepen Kerkleraar.

De overlevering wil dat de heilige Antonius van Padua eens aan het prediken was voor een schare ongelovigen. Toen hij vond dat zij onvoldoende bleken te luisteren, begaf hij zich naar de oever van een rivier en predikte tegen de vissen.

Antonius leefde nog ongeveer tien jaar na zijn toetrede tot de franciscaanse minderbroeders. Hij stierf op 13 juni 1231 in Arcella bij Padua, amper 36 jaar oud. In 1263 werd zijn gebeente naar Padua overgebracht.

De heilige Antonius van Padua wordt gewoonlijk afgebeeld met een boek een het Kindje Jezus op de arm. Tegenwoordig wordt vooral naar hem gerefereerd als de vinder van verloren voorwerpen.

Ongeveer 336 jaar na zijn werd zijn lichaam teruggevonden, enkel de tong van de heilige Antonius van Padua bleek onaangetast; zo subliem waren de predikingen die hij ermee uitgesproken had.

Afbeelding: 'Madonna met Kind en de heilige Antonius van Padua' door Antoon van Dyck (ca. 1630-1632).

Weerspreuken

Als op Sint-Antonius de zon schijnt
veel zorg voor de boer verdwijnt.

Omtrent het naamfeest van de heilige Antonius lengen de dagen nauwelijks nog; de volgende weerspreuk illustreert dit:

Op Sint-Antonius lengt de dag
zoveel de baard van een monnik groeien mag.

Sint-Antonius van Padua is ook de patroon van verloren voorwerpen. Wanneer men bv. zijn portemonnee kwijt is, zegt men:

Heilige Antonius van Padua,
zalige vrucht van Spanje, minnaar van Gods Huis,
brengt alstublieft mijne portemonnee thuis.