Heiligen

- Zoeken

Heilige Rodrigo van Cordoba - 13 maart

Heilige Rodrigo van Cordoba

(† 857)
Priester-martelaar

De heilige Rodrigo (Rodericus, Rudericus) werd in de negende eeuw in het zuiden van Spanje geboren. Hij had twee broers: zijn ene broer werd moslim, de andere was ongelovig. Hijzelf werd tot priester gewijd in het Moorse Spanje. 

Op een dag trachtte hij te bemiddelen in een geschil tussen zijn broers; zij keerden zich echter tegen hem en takelden hem zo erg toe dat hij in een coma belandde. Bovendien beweerde Rodrigo's broer dat Rodrigo zich tot de islam bekeerd zou hebben.

Toen Rodrigo uit zijn comateuze toestand ontwaakte werd hij hierover ondervraagd. Hij ontkende de beweringen van zijn broer en verklaarde dat hij christen was. De Moorse autoriteiten geloofden hem niet en vonden dat hij zijn nieuwe geloof in de islam afvallig was.

Hij werd gedurende enkele maanden gevangen gezet en stierf op 13 maart 857 de martelaarsdood door onthoofding samen met de heilige Salomon van Cordoba.

Afbeelding: de heilige Rodrigo van Cordoba door Bartolomé Esteban Perez Murillo, tussen 1646 en 1655.

Weerspreuk

Speelt het maandje maart in de zonne haar kaart,
dan krijgt in mei de winter een staart.