Heiligen

- Zoeken

Heilige Edward de Belijder - 13 oktober

Edward de Belijder

(° 1004 - † 1066)
Patroonheilige van de Britse koninklijke familie

De heilige Edward de Belijder was de voorlaatste Saksische koning van Engeland. Hij regeerde van 8 juni 1042 tot 4 januari 1066. Edward werd in ca. 1004 geboren als zoon van de beruchte koning Ethelred II, die alle Noormannen in zijn rijk liet vermoorden.

Nadat de Deense koningen zich de Engelse troon hadden toegeëigend, vluchtte Edward naar Normandië waar hij gedurende een kwarteeuw zou blijven. Na de dood van zijn vader huwde Edwards moeder de Deense koning Knut. 

In 1041 werd Edward verzocht om mede-regent te worden met zijn halfbroer Hardeknoet. Zodoende volgde hij op 8 juni 1042 zijn kinderloze halfbroer op. Edward hield er een vrome levenswijze op na, hij huwde in 1045 met Edith van Wessex en zou zich zelfs om religieuze redenen van alle vormen van seksueel contact onthouden hebben.

Ook het gewone volk kon op Edwards steun rekenen; hij verstrekte hulp en aalmoezen aan de armen.

Edward stierf kinderloos in 1066, hij was de laatste koning uit het Huis van Wessex. Door zijn kinderloosheid kreeg het Huis van Normandië met Willem de Veroveraar zijn kans op de troon. 

Onder het bewind van Edward startte de bouw van wat eens de beroemde Westminster Abbey zou worden, waarnaar zijn relieken medio de dertiende eeuw plechtig werden overgebracht. Edwards gebeente werd in 2005 teruggevonden voor het hoofdaltaar.

De heilige Edward de Belijder is de patroonheilige van de Britse koninklijke familie. Tot 1348 was hij ook de patroonheilige van Engeland; daarna viel die eer Sint-Joris te beurt. De heilige Edward wordt verder aangeroepen i.v.m. moeilijke huwelijken en gescheiden echtgenoten.

Afbeelding: de heilige Edward de Belijder, glasraam afkomstig van Hardwick House in Suffolk (Engeland), ca. 1420-1440.

Weerspreuk

Oktober met groene bla'en,
duidt een strenge winter aen.